เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย วัคซีนซิโนฟาร์มเตรียมขึ้นทะเบียน อย.

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย วัคซีนซิโนฟาร์มเตรียมขึ้นทะเบียน อย.

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า ขณะนี้ มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถึง 3 ราย ที่กำลังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับทาง อย. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนมากขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการอนุมัติวัคซีนไปแล้ว 4 ราย ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และโมเดอร์นา

ล่าสุด วัคซีนของซิโนฟาร์ม ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนประเมินคำขอขึ้นทะเบียน รวมถึงวัคซีนโควัคซีน 

และวัคซีนสปุตนิค วี ที่อยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารพร้อมประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ให้คนไทยได้มีวัคซีนใช้โดยเร็วที่สุด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด มูลค่ากว่า 5 แสนล้าน เพื่อเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด พร้อมเยียวยาประชาชน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มี 9 มาตรา สาระให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.รวมวงเงินกู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอน ‘พืชกระท่อม’ ออกจากยาเสพติดประเภทที่ห้า เพื่อให้สอดคล้องหลักสากลและบริบทสังคมไทย เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

โดยเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศ มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หลังจากนี้ จะมี พ.ร.บ.พืชกระท่อม ออกมาเพื่อกำกับดูแลการใช้ในทางที่ผิด เช่น ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18, หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 เสพ, ห้ามนำไปปรุงหรือผสมกับยาเสพติด, ห้ามขายในบางสถานที่ (สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ)

พบผู้ติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์อินเดีย เพิ่ม ยอดติดเชื้อรวม 62 ราย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพบผู้ติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์อินเดีย เพิ่ม ขณะนี้ยอดรวมอยู่ที่ 62 ราย ยืนยันแยงจมูกหาเชื้อได้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในรายการ NBT รวมใจ ถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์อินเดีย โดยหมอกล่าวว่า สำหรับสายพันธุ์อินเดียที่พบสัปดาห์ที่แล้วใน 36 รายในแคมป์ก่อสร้างที่หลักสี่

ขณะนี้เราพบเพิ่มเป็น 62 ราย โดยสายพันธุ์นี้แพร่กระจายเชื้อได้เร็ว พอกับสายพันธุ์อังกฤษ ความรุนแรงแม้ข้อมูลยังไม่มากแต่คาดว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนวัคซีนป้องกันก็ยังใช้ได้ ส่วนที่บอกว่าสายพันธุ์อินเดีย ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการแยงโพรงจมูกไม่ได้ ก็ต้องอธิบายว่า 62 รายที่เราตรวจเจอก็ด้วยวิธีการแยงจมูกทั้งสิ้น หากใครบอกอะไรก็ต้องฟังหูไว้หู ฉะนั้น เรายืนยันว่าไม่ได้หลบหายไปไหน และความหนักหน่วงก็ไม่ได้มาก เพราะผู้ป่วย 62 ราย อัตราป่วยหนักก็ไม่ต่างกับสายพันธุ์อังกฤษทั่วไป

นอกจากนี้ นพ.ศุภกิจ ยังระบุอีกว่า ขณะนี้มี 6 สายที่ทั่วโลกกังวล คือ สายพันธุ์อังกฤษ แอฟฟริกาใต้ บราซิล อินเดีย และสายพันธุ์แคลิฟอร์เนีย ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง สำหรับการตรวจหาเชื้อที่เป็นมาตรฐานคือ RT-PCR เก็บสิ่งส่งตรวจในโพรงจมูก ซึ่งจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงก็จะทราบผล แต่จะไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้

ไทยร่วมใจ.com ช่องทาง วิธี ขั้นตอน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับชาว กรุงเทพมหานคร  สามารถ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน 3 ทาง ไทยร่วมใจ.com แอปเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อ 27 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับ การ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของ ชาวกรุงเทพมหานคร ที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครให้ได้ 70% ภายในเดือน กรกฎาคม 2564 โดยล่าสุด ทางกรุงเทพมหานคร ได้ออกโครงการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ในชื่อ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

ด้านจั๊กจั่นได้เผยความรู้สึกว่า ต้องคอยตอบคำถามเรื่องที่ตนไม่ได้ทำ และรู้สึกอัดอั้นใจ เมื่อเวลาคนหาชื่อจั๊กจั่น ข่าวก็จะติดตัวเราไปตลอด ทั้งที่ควรจะเป็นโมเมนต์ที่ตนมีความสุข กำลังจะแต่งงานแต่กลับมาเจอเรื่องแบบนี้ จั๊กจั่นอยากให้คนที่สร้างเรื่องดังกล่าวต้องรับผิดชอบ

นอกจากนี้ หนุ่มกรรชัย ยังได้เผยหลักฐานประวัติแชทไลน์ ที่พูดคุยกับอดีตผู้จัดการจั๊กจั่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูลและภาพที่อ้างว่าเป็นตาลมาให้ เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย