สินเชื่อออมสิน GSB บ้านแลกเงิน ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

สินเชื่อออมสิน GSB บ้านแลกเงิน ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ของธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ทุกคนนำที่ดินมาแปลงเป็นเงินก้อนได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปี รวมเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ มาให้แล้ว โปรโมชัน สินเชื่อ ใหม่จาก ธนาคารออมสิน ในชื่อ GSB บ้านแลกเงิน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการจากธนาคาร ทำให้ออกสินเชื่อที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในตอนนี้มา The Thaiger จึงพาเช็กเงื่อนไข และรายละเอียดของผู้กู้สินเชื่อ ต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

ตรวจสอบรายละเอียดของ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

ธนาคารออมสินได้ออกโปรโมชันสินเชื่อแบบใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สามารถนำที่ดิน หรือห้องชุด มาแปลงเป็นเงินก้อนในวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบ้าน พร้อมทั้งให้ดอกเบี้ยพิเศษ 3% ใน 6 เดือนแรก สำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงินมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อโครงการธนาคาร ผู้กู้สินเชื่อโครงการธนาคาร ของธนาคารออมสิน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้กู้สินเชื่อต้องมีอาชีพ และรายได้ที่แน่นอน

2. สามารถกู้สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินได้เมื่ออายุครบ 20 ปีขึ้นไป สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำ หากนำอายุของผู้กู้มารวมกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี และผู้กู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ หากนำอายุของผู้กู้มารวมกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ผู้ที่มีรายได้ประจำจะกู้สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป กรณีที่อายุงานไม่ถึง 6 เดือน ให้อ้างอิงจากเอกสารแสดงรายได้ หรือเอกสารรับรองการทำงาน จากที่ทำงานเดิม และผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินกิจการเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป

4. ผู้กู้สินเชื่อเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

สำหรับหลักประกันของสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน จะเป็นหลักประกันประเภทที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักประกันต้องเป็นของผู้กู้ หรือบุคคลอื่นที่ยินยอมให้นำมาค้ำประกันได้

2. หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ

3. หากหลักประกันเป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

22 ก.ค.เบี้ยความพิการ เข้าบัตรคนจน 1,000 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

เบี้ยความพิการ เข้าบัตรคนจน จำนวน 1,000 บาท วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เตรียมอ่านเงื่อนไข มีใครได้รับสิทธิบ้าง สามารถถอนเป็นเงินสดได้เลยไหม พร้อมเช็กปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเดือนถัดไปที่นี่

ผ่านมาจนถึงงวดสุดท้าย สำหรับเงินเข้าบัตรคนจน เบี้ยความพิการ ประจำวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. นี้ จำนวน 1,000 บาท ใครมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบ้าง และต้องใช้ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารใด ในการถอนเป็นเงินสด ทีมงาน The Thaiger สรุปมาให้แล้ว พร้อมเช็กเงื่อนไขการรับเงินเข้าผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ควรทราบ มีอะไรบ้างอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่นี่

สำหรับเงินเข้าบัตรคนจน เบี้ยความพิการ จะได้เงินจำนวน 200 บาทต่อคน ต่อเดือน โดยทั้งนี้ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และเป็นบุคคลที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ และในกรณีผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท โดยจะได้เงินทั้งหมดเป็นจำนวน 1,000 บาท อีกทั้งผู้ที่ได้รับเงินเข้าบัตรคนจน เบี้ยความพิการ สามารถไปถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ทั้งผู้ถือบัตรรายเดิม และรายใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือลงทะเบียนสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยเฉพาะ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้ด้วยตัวเอง ผ่านฃ่องทางธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานกระทรวงการคลัง

– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า